upadłość konsumencka lub zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli.

Upadłość spółki / jednoosobowej działalności gospodarczej

Postępowanie restrukturyzacyjne

restrukturyzacja przedsiębiorstwa gliwice 6

O nas - kancelaria restrukturyzacyjna

Kancelaria powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie profesjonalnej pomocy prawnej, zarówno ze strony wierzycieli jak i dłużników, we wszelkich kwestiach związanych z postępowaniem upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Doradca restrukturyzacyjny Gliwice, Katowice

Zajmujemy się sprawami wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych czy przekształceniowych. Kancelaria restrukturyzacyjna w Katowicach dysponuje wymaganymi licencjami, które pozwalają prawnikowi na świadczenie usług jako doradca restrukturyzacyjny na Śląsku, m.in. w Katowicach i Gliwicach.

Doradca restrukturyzacyjny Śląsk

Będąc licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym – licencja nr 1073 Ministra Sprawiedliwości – wykonuję funkcję syndyka lub tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniach upadłościowych a w restrukturyzacyjnych jako nadzorca układu, nadzorca sądowy lub zarządca w postępowaniu sanacyjnym.

Osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego może ponadto wykonywać czynności doradztwa restrukturyzacyjnego które obejmują udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz świadczenie innych usług z zakresu restrukturyzacji i upadłości. (Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego)

Na podstawie art. 87 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego doradca restrukturyzacyjny może być pełnomocnikiem procesowym w sprawach restrukturyzacji i upadłości.

https://www.arch.ms.gov.pl/pl/lista-osob-posiadajacych-licencje-doradcy-restrukturyzacyjnego/index.html?Name=Waldemar&Surname=Łukaszowicz&City=Zabrzego/index.html?Number=1073

Aktualności

najnowsze wpisy