O nas

Kancelaria powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie profesjonalnej pomocy prawnej, zarówno ze strony wierzycieli jak i dłużników, we wszelkich kwestiach związanych z postępowaniem upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Będąc licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym – licencja nr 1073 Ministra Sprawiedliwości – wykonuję funkcję syndyka lub tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniach upadłościowych a w restrukturyzacyjnych jako nadzorca układu, nadzorca sądowy lub zarządca w postępowaniu sanacyjnym.

Osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego może ponadto wykonywać czynności doradztwa restrukturyzacyjnego które obejmują udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz świadczenie innych usług z zakresu restrukturyzacji i upadłości. (Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego)

Na podstawie art. 87 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego doradca restrukturyzacyjny może być pełnomocnikiem procesowym w sprawach restrukturyzacji i upadłości.

https://www.arch.ms.gov.pl/pl/lista-osob-posiadajacych-licencje-doradcy-restrukturyzacyjnego/index.html?Name=Waldemar&Surname=Łukaszowicz&City=Zabrzego/index.html?Number=1073

W zakresie restrukturyzacji i upadłości kancelaria oferuje:

 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie restrukturyzacji i upadłości konsumenckiej doradztwo restrukturyzacyjne;
 • doradztwo prawne dla przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością i przedsiębiorstw niewypłacalnych;
 • funkcję doradcy restrukturyzacyjnego w trakcie procesu restrukturyzacji w postępowaniu o zatwierdzenie układu- dłużnik sam dokonuje wyboru doradcy;
 • funkcję nadzorcy sądowego, nadzorcy układu w postępowaniach układowych i przyspieszonych postępowaniach układowych;
 • funkcję zarządcy sądowego w postępowaniach sanacyjnych;
 • reprezentację wierzyciela w Radach wierzycieli;
 • opracowanie wstępnego planu restrukturyzacyjnego;
 • opracowanie planu restrukturyzacyjnego;
 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców;
 • w zakresie upadłości konsumenckiej przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
 • reprezentację wierzycieli w postępowaniach upadłościowych, kontaktach z sądem, sędzią-komisarzem, syndykiem;
 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych;
 • zaskarżanie postanowień sędziego-komisarza oraz czynności syndyka;