restrukturyzacja przedsiębiorstwa gliwice

Następny układ przyjęty

Kolejny sukces ekspertów kancelarii pomyślnie przeprowadziliśmy uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne dłużnika z branży nieruchomości. W przyjętym układzie wierzyciele zgodzili się na umorzenie należności głównej w wysokości 20 %, umorzenie wszelkich odsetek od wierzytelności oraz wszelkich kosztów postępowań powstałych do dnia układowego, spłatę pozostałego zadłużenia w 20 kwartalnych ratach.  Łączenie za układem zagłosowano kapitałem stanowiącym 99,938% sumy przysługującej głosującym…

0012 listopada 202113 listopada 2021

Kolejne zatwierdzenie układu

13 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy zatwierdził układ w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym prowadzonym wobec dłużnika z branży transportu drogowego, w którym pełniłem funkcję nadzorcy układu. Jest to kolejne postępowanie które zakończyło się zatwierdzeniem układu przez Sąd.

013 lipca 202113 lipca 2021

Objęcie funkcji nadzorcy wykonania układu

Miło mi poinformować, że w COVID-owym postępowaniu restrukturyzacyjnym w którym pełnię funkcję nadzorcy układu, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych zatwierdził układ na kwotę wierzytelności blisko 30 mln zł.  W związku z powyższym obejmuję funkcję nadzorcy wykonania układu. Należy życzyć wierzycielom oraz dłużnikowi wykonania układu.

012 lipca 202113 lipca 2021

Zatwierdzenie układu częściowego rolnika

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2021 r. zatwierdził układ częściowy w postępowaniu restrukturyzacyjnym rolnika specjalizującego się w produkcji mleka. W postępowaniu pełnię funkcję nadzorcy układu . W postępowaniu nie objęto wierzycieli zabezpieczonych na majątku dłużnika. Co najistotniejsze dłużnikowi udało się zachować swoje gospodarstwo.

015 kwietnia 202113 lipca 2021
upadłość konsumencka katowice 4

Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne zostaje na stałe?

Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne

121 marca 202117 kwietnia 2021
upadłość konsumencka zabrze

Objęcie funkcji nadzorcy układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

Dzisiaj w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod pozycją nr 32522 ukazało się obwieszczenie informujące o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego w którym pełnię funkcję nadzorcy układu. Jest to jedno z pierwszych postępowań prowadzonych w nowym trybie. Dzięki niemu szybciej, bo bez udziału Sądu udało się uzyskać ochronę dłużnika przed wierzycielami. A teraz trudniejsza część doprowadzić do zawarcia układu…

26 lipca 202017 kwietnia 2021
doradca restrukturyzacyjny katowice 3

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne 19 czerwca 2020 r. Sejm przyjął Ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 tzw. tarczę 4.0 i wraz z nią wprowadził nowe narzędzie restrukturyzacji. Tarcza wchodzi w życie 24 czerwca 2020 r. i nowe postępowanie będzie dostępne dla zainteresowanych do dnia 30 czerwca…

224 czerwca 202024 marca 2021
upadłość konsumencka katowice 6

Ochrona przed upadłością

Zapewniamy ochronę przed upadłością w podczas trwania epidemii koronawirusa. W jaki sposób możemy pomóc? Zrobimy wszystko, aby ochronić wartość Twojego biznesu w dobie niestabilności rynkowej. Oferujemy kompleksowe i profesjonalne doradztwo restrukturyzacyjne dla przedsiębiorców niewypłacalnych oraz zagrożonych niewypłacalnością, jak również dla członków zarządu oraz wierzycieli dotkniętych problemami płynnościowymi swoich kontrahentów. Przygotujemy wniosek o otwarcie restrukturyzacji sądowej,…

11 maja 202014 listopada 2020
upadłość konsumencka katowice 7

Prawo restrukturyzacyjne

Prawo restrukturyzacyjne W związku z obecnie panującym kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią przedstawiam poniżej jedną z możliwości ratowania firm w tym ciężkim okresie. Wprowadzona na początku kwietnia przez rząd „Tarcza antykryzysowa” nie zapewnia odpowiedniej ochrony podmiotom, dlatego należy podjąć indywidualne działania zapewniające dalsze działania przedsiębiorstw. Jedną z możliwości ochrony biznesu przed upadłością jest restrukturyzacja sądowa.Prawo restrukturyzacyjne…

01 kwietnia 202016 czerwca 2021