restrukturyzacja przedsiębiorstwa gliwice

Następny układ przyjęty

Sukces przeprowadzenia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego Kolejny sukces ekspertów kancelarii pomyślnie przeprowadziliśmy uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne dłużnika z branży nieruchomości. W przyjętym układzie wierzyciele zgodzili się na umorzenie należności głównej w wysokości 20 %, umorzenie wszelkich odsetek od wierzytelności oraz wszelkich kosztów postępowań powstałych do dnia układowego, spłatę pozostałego zadłużenia w 20 kwartalnych ratach.  Łączenie za układem…

012 listopada 20213 marca 2023
układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

Kolejne zatwierdzenie układu

Kolejny sukces zatwierdzenia układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym 13 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy zatwierdził układ w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym prowadzonym wobec dłużnika z branży transportu drogowego, w którym pełniłem funkcję nadzorcy układu. Jest to kolejne postępowanie które zakończyło się zatwierdzeniem układu przez Sąd.

013 lipca 202130 czerwca 2022
wykonania układu postępowania restrukturyzacyjnego

Objęcie funkcji nadzorcy wykonania układu

Objęcie funkcji nadzorcy wykonania układu postępowania restrukturyzacyjnego Miło mi poinformować, że w COVID-owym postępowaniu restrukturyzacyjnym w którym pełnię funkcję nadzorcy układu, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych zatwierdził układ na kwotę wierzytelności blisko 30 mln zł.  W związku z powyższym obejmuję funkcję nadzorcy wykonania układu. Należy życzyć…

012 lipca 202130 czerwca 2022
postepowanie restrukturyzacyjne rolnika

Zatwierdzenie układu częściowego rolnika

Zatwierdzenie układu częściowego rolnika Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2021 r. zatwierdził układ częściowy w postępowaniu restrukturyzacyjnym rolnika specjalizującego się w produkcji mleka. W postępowaniu pełnię funkcję nadzorcy układu. W postępowaniu nie objęto wierzycieli zabezpieczonych na majątku dłużnika. Co najistotniejsze dłużnikowi udało się zachować swoje gospodarstwo.

015 kwietnia 202130 czerwca 2022
upadłość konsumencka katowice 4

Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne zostaje na stałe?

Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne

221 marca 202121 grudnia 2022
upadłość konsumencka zabrze

Objęcie funkcji nadzorcy układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

Dzisiaj w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod pozycją nr 32522 ukazało się obwieszczenie informujące o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego w którym pełnię funkcję nadzorcy układu. Jest to jedno z pierwszych postępowań prowadzonych w nowym trybie. Dzięki niemu szybciej, bo bez udziału Sądu udało się uzyskać ochronę dłużnika przed wierzycielami. A teraz trudniejsza część doprowadzić do zawarcia układu…

26 lipca 202025 sierpnia 2022
doradca restrukturyzacyjny katowice 3

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne 19 czerwca 2020 r. Sejm przyjął Ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 tzw. tarczę 4.0 i wraz z nią wprowadził nowe narzędzie restrukturyzacji. Tarcza wchodzi w życie 24 czerwca 2020 r. i nowe postępowanie będzie dostępne dla zainteresowanych do dnia 30 czerwca…

224 czerwca 202024 marca 2021
upadłość konsumencka katowice 6

Ochrona przed upadłością

Ochrona przed upadłością Zapewniamy ochronę przed upadłością w podczas trwania epidemii koronawirusa. W jaki sposób możemy pomóc? Zrobimy wszystko, aby ochronić wartość Twojego biznesu w dobie niestabilności rynkowej. Oferujemy kompleksowe i profesjonalne doradztwo restrukturyzacyjne dla przedsiębiorców niewypłacalnych oraz zagrożonych niewypłacalnością, jak również dla członków zarządu oraz wierzycieli dotkniętych problemami płynnościowymi swoich kontrahentów. Przygotujemy wniosek o…

11 maja 202030 czerwca 2022
upadłość konsumencka katowice 7

Prawo restrukturyzacyjne

Prawo restrukturyzacyjne W związku z obecnie panującym kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią przedstawiam poniżej jedną z możliwości ratowania firm w tym ciężkim okresie. Wprowadzona na początku kwietnia przez rząd „Tarcza antykryzysowa” nie zapewnia odpowiedniej ochrony podmiotom, dlatego należy podjąć indywidualne działania zapewniające dalsze działania przedsiębiorstw. Jedną z możliwości ochrony biznesu przed upadłością jest restrukturyzacja sądowa. Prawo…

01 kwietnia 202030 czerwca 2022