Następny układ przyjęty

Sukces przeprowadzenia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Kolejny sukces ekspertów kancelarii pomyślnie przeprowadziliśmy uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne dłużnika z branży nieruchomości.

W przyjętym układzie wierzyciele zgodzili się na umorzenie należności głównej w wysokości 20 %, umorzenie wszelkich odsetek od wierzytelności oraz wszelkich kosztów postępowań powstałych do dnia układowego, spłatę pozostałego zadłużenia w 20 kwartalnych ratach. 

Łączenie za układem zagłosowano kapitałem stanowiącym 99,938% sumy przysługującej głosującym wierzycielom


Układ został przyjęty pomimo trwających egzekucji komorniczych. 

To pokazuje, że rozsądnie dobrane propozycje układowe są możliwe do zaakceptowania przez wierzycieli. Szczególnie jeżeli alternatywa upadłość nie daje szans na zaspokojenie w takim stopniu jak wykonanie układu.

Powyższy przykład wskazuje, że uproszczone postępowanie układowe spełnia swoje zadanie.