Upadłość konsumencka lub zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli.

Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie osób fizycznych, niebędących przedsiębiorcami w procesie zmierzającym do ogłoszenia upadłości konsumenckiej lub otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli.

Wsparcie Kancelarii obejmuje w szczególności:

Doradztwo w zakresie istnienia przesłanek formalnych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami;

pomoc prawną w kontaktach z sędzią-komisarzem, syndykiem i wierzycielami;

zaskarżanie postanowień sędziego-komisarza oraz czynności syndyka;

przygotowanie wniosku do sądu o wydzielę kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego po sprzedaży jego domu lub mieszkania;

przygotowanie stanowiska dłużnika co do planu spłaty wierzycieli, umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub do warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Kancelaria oferuje również wsparcie dłużnika w trakcie całego postępowania obejmuje reprezentację przed sądem, syndykiem i wierzycielami.

Alternatywą dla upadłości jest zenie Wniosku przez dłużnika o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, efektem zawarcia układu będzie zastąpienie likwidacji majątku alternatywną formą spłaty zobowiązań jaką zaakceptują wierzyciele. W szczególności korzystne jest uniknięcie sprzedaży lokalu mieszkalnego lub domu, w którym zamieszkuje upadły.

Zainteresowała Cię oferta? Potrzebujesz pomocy?

Zaufaj nam, jak zaufali nam wszyscy nasi klienci. Gwarantujemy profesjonalną pomoc i obsługę.