Upadłość konsumencka

Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie osób fizycznych, niebędących przedsiębiorcami w procesie zmierzającym do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Wsparcie Kancelarii obejmuje w szczególności:

  • doradztwo prawne w zakresie istnienia przesłanek formalnych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości;
  • ocenę przyczyn powstania zadłużenia pod kątem możliwości złożenia wniosku;
  • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami;
  • pomoc prawną w kontaktach z sędzią-komisarzem, syndykiem i wierzycielami;
  • zaskarżanie postanowień sędziego-komisarza oraz czynności syndyka;
  • przygotowanie wniosku do sądu o wydzielę kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego po sprzedaży jego domu lub mieszkania
  • przygotowywanie wniosku o umorzenie zobowiązań

Kancelaria oferuje również wsparcie dłużnika w trakcie całego postępowania obejmuje reprezentację przed sądem, syndykiem i wierzycielami.

Alternatywą dla upadłości jest układ z wierzycielami, efektem zawarcia układu będzie zastąpienie likwidacji majątku alternatywną formą spłaty zobowiązań jaką zaakceptują wierzyciele. W szczególności korzystne jest uniknięcie sprzedaży lokalu mieszkalnego lub domu, w którym zamieszkuje upadły.

Kolejne etapy upadłości konsumenckiej: