Zatwierdzenie układu częściowego rolnika

Zatwierdzenie układu częściowego rolnika

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2021 r. zatwierdził układ częściowy w postępowaniu restrukturyzacyjnym rolnika specjalizującego się w produkcji mleka. W postępowaniu pełnię funkcję nadzorcy układu. W postępowaniu nie objęto wierzycieli zabezpieczonych na majątku dłużnika. Co najistotniejsze dłużnikowi udało się zachować swoje gospodarstwo.