Postępowanie restrukturyzacyjne

1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne która daje możliwość przedsiębiorcom niewypłacalnym bądź zagrożonym niewypłacalnością ratować swoje firmy. Przedsiębiorców przed upadłością mają ratować cztery procedury restrukturyzacyjne:

postępowanie o zatwierdzenie układu

przyspieszone postępowanie układowe

postępowanie układowe

postępowanie sanacyjne

W ramach prowadzonej działalności Kancelaria oferuje:

reprezentowanie interesów dłużników oraz wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych

przygotowanie analizy prawno-ekonomicznej w zakresie obejmującym ustalenie istnienia przesłanek otwarcia postępowań restrukturyzacyjnych,

dobór trybu restrukturyzacji dostosowanego do potrzeb dłużnika przy uwzględnieniu jego sytuacji,

sporządzenie wniosków o zatwierdzenie układu zawartego w postępowaniu o zatwierdzenie układu,

sporządzenie wniosków restrukturyzacyjnych do Sądu o otwarcie: przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego, postępowania sanacyjnego zawierających:

analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;

wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów;

wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych

propozycje układowe

Kancelaria zajmuje się również postępowaniami dotyczącymi zadłużonych gospodarstw rolnych.

Ponadto jako licencjonowany doradca restrukturyzacyjny – licencja nr 1073 Ministra Sprawiedliwości- pełnimy funkcje

  • nadzorcy układu w postępowaniach restrukturyzacyjnych,
  • nadzorcy sądowego w przyspieszonym postępowaniu układowym oraz postępowaniu układowym,
  • pełnienie funkcji zarządcy w postępowaniu sanacyjnym,

Korzyści jakie daje otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego to:

  • uniknięcie upadłości przedsiębiorcy
  • zawieszenie egzekucji
  • zaspokojenie wierzycieli w większym stopniu niż w wypadku ogłoszenia upadłości
  • możliwość uwolnienia się członka zarządu od odpowiedzialności za długi spółki,

jeżeli we właściwym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu (art. 299 Kodeksu Spółek Handlowych.)

Zainteresowała Cię oferta? Potrzebujesz pomocy?

Zaufaj nam, jak zaufali nam wszyscy nasi klienci. Gwarantujemy profesjonalną pomoc i obsługę.