Objęcie funkcji nadzorcy wykonania układu

Objęcie funkcji nadzorcy wykonania układu postępowania restrukturyzacyjnego

Miło mi poinformować, że w COVID-owym postępowaniu restrukturyzacyjnym w którym pełnię funkcję nadzorcy układu, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych zatwierdził układ na kwotę wierzytelności blisko 30 mln zł. 

W związku z powyższym obejmuję funkcję nadzorcy wykonania układu.

Należy życzyć wierzycielom oraz dłużnikowi wykonania układu.