Wpis na listę doradców restrukturyzacyjnych w ramach programu Polityka Nowej Szansy
Wpis

Wpis na listę doradców restrukturyzacyjnych w ramach programu Polityka Nowej Szansy

Zostałem wpisany na listę doradców restrukturyzacyjnych afiliowanych przy Centrum Obsługi Przedsiębiorców ARP w Katowicach oraz we Wrocławiu w ramach nowego programu Polityka Nowej Szansy. Na liście znalazło się 25 licencjonowanych doradców z całej Polski, odpowiedzialnych za wsparcie i doradztwo przy terenowych oddziałach Agencji Rozwoju Przemysłu w ramach Polityki Nowej Szansy. Polityka Nowej Szansy to nowy instrument pomocowy przewidziany Ustawą...

Objęcie funkcji nadzorcy układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym
Wpis

Objęcie funkcji nadzorcy układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

Dzisiaj w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod pozycją nr 32522 ukazało się obwieszczenie informujące o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego w którym pełnię funkcję nadzorcy układu. Jest to jedno z pierwszych postępowań prowadzonych w nowym trybie. Dzięki niemu szybciej, bo bez udziału Sądu udało się uzyskać ochronę dłużnika przed wierzycielami. A teraz trudniejsza część doprowadzić do zawarcia układu...

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne
Wpis

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne 19 czerwca 2020 r. Sejm przyjął Ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 tzw. tarczę 4.0 i wraz z nią wprowadził nowe narzędzie restrukturyzacji. Tarcza wchodzi w życie 24 czerwca 2020 r. i nowe postępowanie będzie dostępne dla zainteresowanych do dnia 30 czerwca...

Ochrona przed upadłością
Wpis

Ochrona przed upadłością

Zapewniamy ochronę przed upadłością w podczas trwania epidemii koronawirusa. W jaki sposób możemy pomóc? Zrobimy wszystko, aby ochronić wartość Twojego biznesu w dobie niestabilności rynkowej. Oferujemy kompleksowe i profesjonalne doradztwo restrukturyzacyjne dla przedsiębiorców niewypłacalnych oraz zagrożonych niewypłacalnością, jak również dla członków zarządu oraz wierzycieli dotkniętych problemami płynnościowymi swoich kontrahentów. Przygotujemy wniosek o otwarcie restrukturyzacji sądowej,...

Prawo restrukturyzacyjne
Wpis

Prawo restrukturyzacyjne

Prawo restrukturyzacyjne W związku z obecnie panującym kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią przedstawiam poniżej jedną z możliwości ratowania firm w tym ciężkim okresie. Wprowadzona na początku kwietnia przez rząd „Tarcza antykryzysowa” nie zapewnia odpowiedniej ochrony podmiotom, dlatego należy podjąć indywidualne działania zapewniające dalsze działania przedsiębiorstw. Jedną z możliwości ochrony biznesu przed upadłością jest restrukturyzacja sądowa.Prawo restrukturyzacyjne...