Kolejne zatwierdzenie układu
Wpis

Kolejne zatwierdzenie układu

Kolejny sukces zatwierdzenia układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym 13 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy zatwierdził układ w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym prowadzonym wobec dłużnika z branży transportu drogowego, w którym pełniłem funkcję nadzorcy układu. Jest to kolejne postępowanie które zakończyło się zatwierdzeniem układu przez Sąd.

Objęcie funkcji nadzorcy wykonania układu
Wpis

Objęcie funkcji nadzorcy wykonania układu

Objęcie funkcji nadzorcy wykonania układu postępowania restrukturyzacyjnego Miło mi poinformować, że w COVID-owym postępowaniu restrukturyzacyjnym w którym pełnię funkcję nadzorcy układu, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych zatwierdził układ na kwotę wierzytelności blisko 30 mln zł.  W związku z powyższym obejmuję funkcję nadzorcy wykonania układu. Należy życzyć...